Purseri

Purseri / Työtehtävät ja työpaikat

Laivan purseri huolehtii laivalla matkustajien palveluun, viihtyvyyteen ja tiedottamiseen liittyvistä moninaisista tehtävistä. Purserilla on yleensä päävastuu tiedottamisesta aluksella. Purseri vastaa omalla työpanoksellaan aluksen laadullisesta kunnosta, pelitoimintojen ja automaattien häiriöttömyydestä sekä hyttien ja yleisten tilojen siisteydestä yhdessä alaistensa kanssa.

Koulutus

Varsinaista koulutusta purserin ammattiin ei ole. Purserin tehtävään valittaessa pidetään hotelli- ja matkailualan koulutusta hyvänä, muttei välttämättömänä. Ainakin ruotsin-, englannin- ja saksankielen taito on yleensä tarpeen.