Organisaatio

Meriliiton toimielimet ovat liiton kokous ja liiton hallitus. Ylintä päätösvaltaa edustava vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Siinä käsitellään muiden muassa tilinpäätös toimintakertomuksineen, vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksujen suuruus ja valitaan liiton hallitus puheenjohtajineen.

Sääntömääräistä syyskokousta ei ole. Ylimääräinen kokous voidaan sen sijaan pitää, milloin liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai viidennes liiton jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Hallitus toimii Meriliiton lakimääräisenä edustajana ja huolehtii liiton toiminnasta muiden muassa hyväksyen uudet jäsenet. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia. Viime vuosina ovat toimineet esimerkiksi historiikki- ja näyttelytoimikunnat. Vuosikokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa ja 7-10 muuta jäsentä.

Meriliiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Meriliiton vuoden 2017 vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluvat:

Mikko Niini, puheenjohtaja
Esko Mustamäki, 1. varapuheenjohtaja
Pentti Kujala, 2. varapuheenjohtaja

Markus Aarnio
Riku Anttila
Markus Karjalainen
Erkki Kotiranta
Kimmo Mäki
Laura Raikunen
Niklas Rönnberg
Jarkko Toivola
Tiina Tuurnala
David Lindström
Jouni Vainio, sihteeri  meriliitto@gmail.com