Konemestari

Konemestari / Työtehtävät ja työpaikat

Konemestarien lukumäärä vaihtelee aluksen ja sen lastien mukaan. Konemestarit ajavat tarvittaessa vahtia konehuoneessa, valvovat ja johtavat työtä konehuoneessa konepäällikön johdolla.

Koulutus

Soveltuva tutkinto on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK). Myös merenkulkualan perustutkinnon konepäällystön koulutusohjelma antaa valmiudet tietyntyyppisiin laivoihin konemestarin tehtäviin.