Perämies

Perämies / Työtehtävät ja työpaikat

Merellä perämiehet navigoivat l. ohjaavat alusta sekä vahdissa ollessaan hoitavat mm. meriradioliikenteen. Erilaiset raportointityöt ja seuraavaan merimatkaan liittyvät suunnittelu-, varustehankinta- ja muu valmistelutyö kuuluvat myös kiinteästi perämiehen toimenkuvaan.

Koulutus

Perämiehellä on yleensä vähintään vahtiperämiehen tutkinto.