Yliperämies

Yliperämies / Työtehtävät ja työpaikat

Yliperämiehen tehtävänä on osaltaan aluksen sisäisen toiminnan suunnittelu ja operatiivinen johtaminen. Yliperämiehen työ painottuu etenkin aluksen lastioperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen sekä aluksen merikelpoisuuden jatkuvaan tarkkailuun ja ylläpitoon.

Koulutus

Yliperämiehellä on yleensä merikapteenin koulutus.