Rajavartiolaitos

Suomen rajavartiolaitoksen perustaminen vuonna 1919 kuten myös sen rakenne ja tehtävien määrääminen oli aikanaan omalaatuinen ratkaisu, johon vaikutti maamme geopoliittinen asema. Nykyisen muotonsa Rajavartiolaitos sai sotien jälkeen, jolloin siihen liitettiin Merivartiolaitos. Päätehtävä on rajavalvonta maastorajalla ja merialueella, johon liittyvät alueellisen koskemattomuuden valvonta rajavyöhykkeellä ja Suomen merialueilla, sekä henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla.

Rajavalvonnan peruselementteinä ovat partiointi maalla, merellä ja ilmassa, aistitähystys ja monipuolinen valvontajärjestelmien hyväksikäyttö. Merialueella perusvalvonta toteutetaan ensisijaisesti tutka- ja kamerajärjestelmien avulla. Tilannekuvaa täydennetään partioimalla ilma-aluksilla, vartiolaivoilla ja -veneillä. Lisäksi Ruotsin rannikkovartioston ja Viron rajavartiolaitoksen kanssa tehdään valvontayhteistyötä merialueilla.

Rajavartiolaitos johtaa meripelastuspalvelua ja suorittaa valvonta-alueellaan etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Poliisille kuuluvaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon rajavartiolaitos osallistuu raja- ja merialueilla kiireellisissä sekä sen erikoiskalustoa vaativissa tehtävissä. Valtakunnan puolustaminen on aina ollut merkittävä Rajavartiolaitoksen tehtävä, joka hoidetaan yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa.

Rajavartiolaitosta johtaa päällikkö apunaan esikunta, joka on samalla sisäasiainministeriön rajavartio-osasto.

Rajavartiolaitokseen kuuluu neljä rajavartiostoa, kaksi merivartiostoa, vartiolentolaivue sekä henkilöstöä kouluttava raja- ja merivartiokoulu.

Rajavartiolaitoksen palveluksessa on noin 3100 henkilöä. Pieni määrä varusmiespalvelustaan suorittavia asevelvollisia koulutetaan rajajääkärikomppanioissa. Pääosa päällystön peruskoulutuksesta annetaan puolustusvoimien oppilaitoksissa. Raja- ja merivartijat saavat peruskoulutuksensa raja- ja merivartiokoulussa, jossa myös annetaan koko henkilöstölle tehtäviensä edellyttämä jatko- ja täydennyskoulutus.

Lisätietoja: www.raja.fi