IMO – International Maritime Organization

Kansainvälinen merenkulkujärjestö, International Maritime Organization (IMO) on YK:n alainen erikoisjärjestö, joka käsittelee teknisiä merenkulkukysymyksiä. Järjestön päämaja sijaitsee Lontoossa.

IMO:n käsiteltäviin asioihin kuuluvat ennen kaikkea meriturvallisuuskysymykset, merten saastumisen ehkäiseminen, merenkulun oikeudelliset kysymykset ja teknisen avun antaminen kehitysmaille merenkulkusektorilla. Järjestö aloitti toimintansa vuonna 1958 ja siihen kuuluu tällä hetkellä 164 valtiota.

IMO:n yleiskokous kokoontuu joka toinen vuosi. Lisäksi järjestössä on neuvosto sekä kaksi teknistä pääkomiteaa, jotka ovat meriturvallisuuskomitea ja meriympäristön suojelukomitea. Keskeisiä komiteoita ovat myös juridisia kysymyksiä tarkasteleva juridinen komitea ja teknisen yhteistyön komitea. Näiden komiteoiden lisäksi järjestössä on lukuisa määrä teknisiä alakomiteoita, jotka valmistelevat erilaisia teknisiä kysymyksiä ensisijaisesti meriturvallisuuskomiteassa tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten.

Lisätietoja: www.imo.org