Merellinen teollisuus

Kuvateksti

Suomella on varsin vahva ja monipuolinen meriteollisuussektori, joka on hyvin vientivaltaista. Merellinen teollisuus käsittää laajasti ymmärrettynä liiketoiminnat, jotka liittyvät laivoihin, meritekniikkaan, veneisiin, merelliseen infrastruktuuriin, ympäristötekniikkaan ja merellisiin toimintoihin.

Varsin kattava peitto saadaan jakamalla merellinen teollisuus neljään sektoriin:

Laivanrakennus- ja korjaustelakat, laivalaitevalmistajat, meriteknisen alan kokonaistoimittajat, laivasuunnittelutoimistot ja offshore-teollisuus
Venealan teollisuus ja kauppa
Satama- ja vesirakennusala
Ympäristötekniikka, kalastus-, sukellus- ja merellisen harrastustoiminnan tuotteet ja palvelut.
Ensin mainittua sektoria edustaa Meriteollisuus ry, joka perustettiin vuonna 2001 jatkamaan Metalliteollisuusyhdistyksen telakkaryhmän toimintaa. Siihen ovat liittyneet edellämainittuja aloja edustavat johtavat yritykset. Yhdistys koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä. Jäsenmäärä on 59, yhteenlaskettu liikevaihto noin 6 miljardia euroa vuonna 2010, ja yritykset työllistävät omassa toiminnassaan arviolta noin 21 000 henkilöä.

Venealan teollisuutta ja kauppaa edustaa Venealan Keskusliitto Finnboat ry (www.finnboat.fi), jonka jäsenkunta vastaa lähes sataprosenttisesti alan kotimaan liikevaihdosta ja Suomen veneviennistä. Kokonaisliikevaihto vuonna 2011 oli 548,5 miljoonaa euroa (+ 8,9%).

Satama- ja vesirakennusalalla toimii sekä kansainvälisiä että kotimaan markkinoita palvelevia yrityksiä.

Neljänteen sektoriin kuuluu lukuisia yrityksiä, jotka toimivat sekä kotimaan että vientimarkkinoilla.