Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin päätehtävä on vastata liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä.

Liikenteen turvallisuusviraston tavoite on, että Suomen liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristöystävällisyys ovat kansainvälistä huippuluokkaa vuonna 2015.

Trafi muodostettiin liittämällä yhteen Ajoneuvohallintokeskus AKE, Ilmailuhallinto, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto sekä Rautatievirasto, joiden tehtävät siirtyivät kokonaisuudessaan uuteen virastoon. Viraston asiakaskunta onkin laaja ja kattaa mm. kaikkien liikennemuotojen kuljettajat ja yritykset.

Virasto osallistuu kotimaiseen ja kansainväliseen normivalmisteluun, antaa määräyksiä ja lupia, kerää veroja ja maksuja, pitää yllä rekistereitä, kerää tilastoja ja tarjoaa tietopalveluja. Se tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Merenkulku

Trafi on aktiivinen kansainvälinen toimija, joka edustaa Suomea merenkulun säädöstöä laativissa järjestöissä. Meriturvallisuustyö alkaa aloitteellisesta osallistumisesta lakien, asetusten ja säädösten valmisteluun niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Trafi vastaa alusturvallisuudesta, alusten ja satamarakenteiden turvatoimista, luotsauksen viranomaistehtävistä sekä veneilyn turvallisuudesta Suomessa. Tarkastuksilla ja katsastuksilla pyritään siihen, että maamme vesillä liikennöivät laivat samoin kuin niitä palvelevat satamat täyttävät asetetut vaatimukset. Lisäksi Trafi määrittää alusten miehityksen, myöntää laivaväen pätevyyskirjat ja -todistukset sekä pitää alus- ja merimiesrekisteriä.

Lisätietoja: www.trafi.fi