Satamat

Vuosaaren satama

Vuosaaren satama avattiin 24.11.2008

Suomalaisella satamajärjestelmällä on ikivanhat perusteet. Vanhimpien olemassa olevien asiakirjojen mukaan esimerkiksi Naantali ja Rauma, maamme länsirannikolla, saivat satamaoikeudet jo 1440-luvulla. Suomen satamalainsäädäntöön tehtiin vuoden 1995 alussa merkittäviä muutoksia, kun eduskunta kumosi perustuslain säätämisjärjestyksessä kuningas Kustaa III 23.2.1789 antamaan pyhään vakuutukseen perustuneet kaupunkien erioikeudet yleisen sataman pitoon. Samalla säädettiin laki yksityisistä yleisistä satamista.

Hallinnollisesti yleiset satamat ovat Suomessa pääsääntöisesti kunnallisia laitoksia tai liikelaitoksia, mutta nykyisin on myös eräitä kuntien omistamia osakeyhtiömuotoisia satamia sekä yksityisiä yleisiä satamia. Teollisuus omistaa joukon yksityisiä teollisuussatamia, joissa käsitellään vain sataman välittömässä läheisyydessä olevan teollisuuslaitoksen tavaroita ja tuotteita.

Satamaoperaattorit ovat yksityisiä yrityksiä, joista useat tarjoavat ahtaustoiminnan lisäksi myös muita satamiin liittyviä palveluksia.

Oheisessa kuviossa on esitetty satamissa varsinaisesti toimivat yritykset, satamia käyttävät yritykset, satamissa erilaisia palveluja tuottavat yritykset sekä satamissa toimivat viranomaistahot.

Sataman sidosryhmät
Satamaorganisaatiot
Satamanpitäjät
– Satamalaitokset ja liikelaitokset
– Omistajayhtiöt
Satamaoperaattorit
Sataman käyttäjät/asiakkaat
Varustamot
Maaliikenneyritykset
Laivaajat
Tavaran vastaanottajat
Matkustajat
Palvelujen tuottajat
Laivanselvitys
Huolinta
Laivamuonitus
Polttoainehuolto
Huolto ja korjaus
Hinaus
Luotsaus
Jäänmurto
Merimiespalvelu- ja lähetys
Viranomaiset
Merenkulku
Tulli
Poliisi
Ympäristö
Rajavartiosto

Suomen ulkomaankaupasta tapahtuu noin 85 % meritse. Siten elinkeinoelämä ja koko muu yhteiskunta ovat hyvin riippuvaisia satamien toiminnasta. Suomessa on kaikkiaan noin 50 ulkomaan merikuljetuksia hoitavaa satamaa, joista kymmenkunta on Saimaan alueella. Ympäri vuoden pyritään turvaamaan liikenne 23 talvisatamaan. Suurimpia ulkomaan merikuljetusten satamia vuonna 2011 olivat Kilpilahti 18,4 milj.t, HaminaKotka 13,1 milj.t, Helsinki 11,1 milj.t, Kokkola 7,3 milj.t ja Naantali 6,7 milj.t .

Linkit suomalaisiin satamiin, satamaoperaattoreihin ja muihin palvelujen tuottajiin löytyvät internetistä osoitteista www.satamaoperaattorit.fi, www.finnports.com ja www.shipbrokers.fi.