Suomi on saari

kuvateksti

Vanhan sanonnan mukaan ”Suomi on saari”. Tämä toteamus pitää todellakin paikkansa, sillä ulkomaankaupastamme tänäkin päivänä noin 80 prosenttia kulkee meritse. Rannikoillamme ja merillämme on jo ammoisista ajoista lähtien harjoitettu merenkulkua. Sitä todistavat muun muassa lukuisat rannikoiltamme löytyneet muinaiset hylyt.

Varsinaisen merenkulun lisäksi on olemassa lukuisia merenkulkuun liittyviä toimintoja ja ammatteja aina kalastuksesta, satama-toiminnoista ja luotsauksesta matkustajaliikenteeseen saakka. Unohtaa ei myöskään sovi sitä tosiseikkaa, että noin kolmasosa maamme rajasta on merirajaa. Merirajojen vartiointi ja sotalaivaston ylläpito ovat maamme merenkulun tärkeitä osa-alueita.

Suomalainen merenkulku on ollut pitkään tunnettu maailmalla. Viimeiset suuret kaupallisessa liikenteessä olleet purjelaivat olivat suomalaisten varustamojen omistamia ja niiden perässä liehui Suomen lippu. Suomen vientituotteiden kuljetukset tekivät Suomen lippua tunnetuksi ympäri maailman yhdessä Suomen laivaston silloisen koululaivan, ”Suomen Joutsenen” kaikkien tuntemien valtameripurjehdusten myötä.

Suomi on maailmassa ainoa maa, jonka kaikki satamat ovat jäiden peittämät normaaleina talvina. Maamme on ollut myös talvimerenkulun uranuurtaja ja olemme edelleenkin johtava maa jäänmurtajateknologiassa ja jäänmurtajien rakentajana.

Maailman merikuljetusten luonne on viime vuosina täysin muuttunut. Valtamerilinjat ovat nykyään konttilinjoja, jotka kulkevat suurten keskussatamien kautta. Samalla on myös suomalainen linjaliikenne Euroopan ulkopuolelle tyystin kadonnut. Maamme linjaliikenne onkin tänäpäivänä nykyaikaista lasti- ja matkustajalauttaliikennettä lähinnä Itämeren ja Pohjanmeren satamiin. Suomessa on suhteellisen pieni mutta elinvoimainen hakurahtitonnisto, joka pääosin muodostuu säiliöaluksista. Joukkoon mahtuu myös ajanmukaisia ja erikoisliikenteeseen rakennettuja kuivalastialuksia.

Maamme telakat ovat tunnettuja erityisesti suurten ja hienojen matkustajaristeilijöiden rakentajina. Näitä upeita risteilijöitä voi nykyään nähdä ympäri maailmaa. Suomen meriteollisuus on tänä päivänä maailmankattavaa. Suuri määrä merialan tuotteita valmistetaan kansainvälisen merenkulun hyväksi.

Meri, merenkulku, ja meriteknologia ovat Suomelle elintärkeitä.

Maamme erityisen suuri ja ainutlaatuinen saaristo kuten laaja sisävesistömmekin tarjoavat monia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja oppimiseen.

Suomen lippu on kauppalaivastostamme uhkaavasti vähentynyt. Vaikka ehkä maamme vienti- ja tuontikuljetukset voitaisiinkin hoitaa vieraiden lippujen alla kulkevilla aluksilla, tarvitsemme kuitenkin suomalaista koulutettua ja ammattitaitoista henkilökuntaa sekä merenkulussa että useilla muilla merenkulun sektoreilla. Tällaisia ovat muun muassa jäänmurto-, satama- ja ahtaustoiminnat, luotsaus sekä useat muut merenkulun johtamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät.