Länkar

Myndigheter
Finlands miljöcentral

Gränsbevakningen

Havsforskningsinstitutet
Helsingforskommissionen – HELCOM

IMO – International Maritime Organization

Kommunikationsministeriet

Marinen

Meteorologiska institutet

Trafikverket
(Sjötrafik)
TraFi
Utbildningsstyrelsen

Östersjörådet (Council of the Baltic States)

Näringslivsorganisationer
Hamnoperatörerna rf
Nordic Institution of Navigation
Finlans Skeppsmäklareförbund rf
Finlands Hamnförbund rf
Rederierna i Finland rf
Marinindustriföreningen rf

Utbildningen inom sjöbranchen
Arbetsministeriet/ Yrkesinfo
Högskolan på Åland
Kotkan ammatillinen koulutuskeskus
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (KYAMK) / merenkulku
Meriturva
Winnova Länsirannikon koulutus AB
Sail Training International
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) / merenkulku
Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscenral
Yrkeshögskolan Novia
Ålands sjömanskola
www.seaventures.fi

Föreningar
Båtbranschens Centralförbund i Finland
Fartygshistoriska föreningen i Finland
Finlands Navigationsförbund
Finlands scouter
Finlands Sjöräddningssällkap
Finska Sportdykarförbundet
Segelfartygsstiftelsen i Finland
Segling och Båtsport i Finland
Sjöfartsstiftelsen
Sjöhistoriska föreningen i Finland
WWF Finland

Sjöfartsmuseum
Brahestads museum
Finlands sjöhistoriska museum
Forum-Marinum
Kristinestads sjöfartsmuseum
Lovisa sjöfartsmuseum
Nyslotts landskapsmuseum
Nystads museum
Raumo sjöfartsmuseum
Vasa sjöfartsmuseum
Ålands Sjöfartsmuseum

Publicationerna inom sjöbranschen
Svensk Sjöfartstidning
Navigator

Andra länkar
FCBS Forum
Baltic Sea regional portal
www.baltice.org
Finlands Fyrsällskap
Statsrådets skyddsprogram för Östersjön
Vesillä – elämää ja historiaa
WWF:s Östersjökampanj – Operation Sjöjungfru
Väylien varrelta – Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat
www.sjöhistoria.fi

Segling och Båtsport i Finland