Hobbyverksamhet till sjöss

kuvateksti

Vårt lands läge intill havet, den långa kusten med sin unika skärgård och våra omfattande insjösystem erbjuder många fritidsmöjligheter. De viktigaste är båtsport, sportdykning, fritidsfiske, sjöräddning och sjöscouting och därtill hörande utbildnings- och tävlingsverksamhet och tillverkning och försäljning av utrustning. Sjöfartsförbundet vill inte blanda sig i något av de här specialområdena men anser det viktigt att framhålla betydelsen av säkerhet, miljöskydd och högklassig utbildning och medborgarfostran också i dessa sektorer.

Bätsportens viktigaste centralorganisation är Segling och Bätsport i Finland. Föreningen och dess medlemsorganisationer arbetar för utvecklingen på respektive område och som intressebevakare. Finlands Navigationsförbund och dess medlemsföreningar arrangerar sjöfartskurser i hobbysyfte. Båtbranschens Centralförbund Finnboat är en riksomfattande centralorganisation i branschen för båtbyggnad och båtutrustning.

Sukellusliitto ry är centralorganisationen för sportdykning.

Det frivilliga sjöräddningsarbetet koordineras av Finlands Sjöräddningssällskap. Sjöscouterna är organiserade i lokala scoutkårer med Finlands Scouter som riksomfattande centralorganisation.

Segelfartygsstiftelsen i Finland (www.staf.fi) som grundades år 1973 på initiativ av Sjöfartsförbundet utför frivilligt ungdomsarbete till sjöss och svarar för den finländska sail training-verksamheten. Ungdomar som är medlemmar i segelfartygets besättning lär sig att anpassa sig, arbeta i grupp och ta hänsyn till andra samtidigt som de lär sig ta ansvar för sig själva, för andra och för hela gruppen. Segelfartygsstiftelsen i Finland, Sail Training Association Finland är också Finlands representant i den internationella organisationen Sail Training International (STI).

Vesillä – Elämää ja historiaa (http://www.edu.fi/projektit/tammi/vesi/index.htm) är undervisningsministeriets, museiverkets och miljöministeriets gemensamma projekt för främjande av kulturarvsundervisning och webbplatsen är sammanställd av Suomen Tammi. Sidorna innehåller information och berättelser om färder på vatten.