Sjöfartshistoria

Kuvateksti

Sjöfartsförbundet vill bevara och utveckla Finlands marina kultur. Sjöfartens framtid bygger i stor utsträckning på en av traditioner skapad grund, som under århundradenas lopp har gett upphov till vårt nuvarande kunnande och våra mål för framtiden.

Sjöfartsförbundet har tagit ställning till aktuella sjöhistoriska frågor. Förbundet har drivit på frågan om grundandet av ett centralt sjöhistoriskt museum i Finland och har nu också meddelat sin åsikt om en rationell lösning av frågan om ett sjöhistoriskt museum. Då Suomen Joutsens öde låg i vågskålen insisterade Sjöfartsförbundet på att fartyget skulle bli kvar i Finland som museifartyg.

Riksomfattande sjöhistoriska föreningar i Finland är Sjöhistoriska föreningen i Finland och Fartygshistoriska föreningen i Finland. Flera regionala sjöfartsmuseer har också lokala sjöhistoriska föreningar i bakgrunden. I Finland finns bland annat följande museer som har specialiserat sig på sjöfartshistoria och sjöfart:

  • Finlands sjöhistoriska museum: ett centralmuseum tidigare på Vrakholmen i Helsingfors, specialiserat på marinarkeologi men också ett allmänt museum. Museet stängt då det flyttar till Kotka (färdigt 2007) och delvis till Åbo. (www.nba.fi/sv/smm_se)
  • Forum Marinum: ett omfattande sjöfartsmuseum vid stranden av Aura å i Åbo (www.forum-marinum.fi)
  • Ålands sjöfartsmuseum: ett stort museum i Mariehamn som har specialiserat sig på Ålands sjöfartshistoria (www.maritime-museum.aland.fi)
  • Kristinestads sjöfartsmuseum: ett lokalt sjöfartsmuseum vid Salutorget (http://edu.krs.fi/museo/svenska/sjofart/sjofart.html)
  • Lovisa sjöfartsmuseum: ett lokalt sjöfartsmuseum vid Skeppsbron i Lovisa (www.loviisa.fi)
  • Brahestads museum: presenterar Brahestad och dess sjöfart (www.raahe.fi)
  • Raumo sjöfartsmuseum: Nytt olikt sjöfartsmuseum med t.ex. en navigationssimulator för barn och ungdomar (www.rmm.fi).
  • Nyslotts landskapsmuseum: presenterar Nyslott och fartygstrafiken på Saimen och finns på Riihisaari (www.savonlinna.fi/museo)
  • Nystads museum: Övre våningen ägnad den lokala sjöfarten (www.uusikaupunki.fi)
  • Vasa sjöfartsmuseum: ett museum över den lokala sjöfarten, finns på Brändö (www.vaasa.fi)

Tidskrifter i branschen är bland annat Fartygshistoriska föreningen i Finlands tidning ”Laiva” samt Finlands sjöhistoriska museums och Sjöhistoriska föreningen i Finlands periodiska tidskrift ”Nautica Fennica”. Uppslagsverket ”Navis Fennica” i fyra band ger en klar bild av Finlands sjöhistoria.

Skutföreningen Kustkultur i Finland rf är en takorganisation för de finländska och åländska traditionssegelfartygen.