Marinindustri

Kuvateksti

Finland har en stark och mångsidig marinindustrisektor som har sin tyngdpunkt i export. Med marinindustri avses affärsverksamhet som gäller fartyg, marinteknik, båtar, marin infrastruktur, miljöteknik och marina funktioner.

Begreppet blir heltäckande om man delar in marinindustrin i fyra sektorer:

  1. Nybyggnads- och reparationsvarv, tillverkare av fartygsapparatur, leverantörer i den marintekniska branschen, fartygsplaneringsbyråer och offshoreindustri
  2. Industri och handel inom båtbranschen
  3. Hamn- och vattenbyggnadsbranschen
  4. Miljöteknik, produkter och tjänster gällande dykning och marin hobbyverksamhet

Den förstnämnda sektorn representeras av Marinindustriföreningen rf, som grundades år 2001 i avsikt att fortsätta med Metallindustriföreningens varvsgruppsverksamhet. De ledande företagen i branscherna har anslutit sig som medlemmar. Föreningen koordinerar det industri- och ekonomipolitiska samarbetet mellan företagen i branschen. Antalet medlemmar är 59, den sammanlagda omsättningen 6 miljarder euro (2010) och företagen sysselsätter cirka 21 000 personer i sin egen verksamhet.

Båtbranschens industri och handel representeras av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf (www.finnboat.fi), vars medlemmar står för nästan etthundra procent av branschens omsättning i Finland och landets båtexport. Den totala omsättningen år 2011 var 548,5 miljoner euro (+8,9 %).

I hamn- och vattenbyggnadsbranschen arbetar företag som betjänar såväl den internationella som den finska marknaden.

I den fjärde sektorn ingår många företag med verksamhet både på den finska marknaden och på exportmarknaden.