Finland är en ö

kuvateksti

Ett gammalt slitet talesätt säger att ”Finland är en ö”. Det stämmer verkligen; också i dag transporteras 80 procent av vår utrikeshandel sjöledes. Sjöfart har sedan urminnes tider bedrivits längs våra kuster och på våra vatten. Det bevisas bland annat av de talrika gamla vrakfynden längs våra kuster.

Det finns många funktioner och yrken som är anslutna till den egentliga sjöfarten, från fiske, hamnfunktioner och lotsning till passagerartrafik. Vi får inte heller glömma det faktum att omkring en tredjedel av landet gränsar till vatten. Gränsbevakningen till sjöss och upprätthållandet av en krigsflotta är viktiga delar av landets sjöfart. I själva verket var det omsorgen om krigsflottans tillstånd och utveckling som gav impulsen till grundandet av Sjöfartsförbundet och dess föregångare Förbundet för Finlands Flotta.

Den finländska sjöfarten har länge varit känd ute i världen. De sista stora segelfartygen i kommersiell trafik ägdes av finländska rederier och förde Finlands flagga. Transporterna av finländska exportprodukter gjorde den finska flaggan känd runtom i världen tillsammans med den finska flottans dåvarande skolskepp, Suomen Joutsen, och dess välkända oceanseglingar.

Finland är det enda landet i världen, vars all hamnar fryser till under en normal vinter. Vårt land har också varit en pionjär inom vintersjöfarten och är fortfarande det land som leder inom isbrytarteknologin och i byggandet av isbrytare.

Världens sjötransporter har under de senaste åren helt ändrat karaktär. Oceanlinjerna är numera containerlinjer som går via stora centralhamnar. Samtidigt har den finländska linjefarten utanför Europa helt upphört. Dagens finländska linjefart är modern last- och passagerarbilfärjetrafik främst till hamnar i Nordeuropa och Östersjön. Men vi har också ett litet men livskraftigt tramptonnage, som främst utgörs av tankfartyg och vi har moderna torrlastfartyg byggda för specialtrafik.

Våra skeppsvarv är speciellt kända för sina leveranser av stora och fina kryssningsfartyg, som kan ses runtom i världen. Finlands marina industri är idag världsomfattande. Ett stort urval marina produkter tillverkas till gagn för världens sjöfart.

Havet, sjöfart och marin teknologi är livsviktiga för Finland.

Vår exceptionellt stora skärgård samt våra stora insjöområden erbjuder flera möjligheter till rekreation och inlärnig.

Handelsfartygen som seglar under finländsk flagga har minskat hotfullt. Även om landets export- och importtransporter kunde skötas med fartyg under främmande flagg, så behöver vi utbildad och yrkesskicklig finländsk personal i flera olika sjöfartssektorer, till exempel isbrytarverksamhet, hamn- och stuverifunktioner, lotsning och många andra uppgifter inom ledning och säkerhet.