Toiminta

Yhdistyksen nimi on Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena valtakunnan alue. Sääntöjensä mukaan ”liiton tarkoituksena on jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä työskennellä Suomen merellisen kulttuurin hyväksi sekä herättää ja ylläpitää harrastusta mereen liittyvien toimintojen edistämiseksi”.

Meriliiton jäsenkunta muodostuu laajasti merenkulun, satamien, merenkulun palveluiden, laivanrakennuksen ja meripuolustuksen edustajista sekä muista alan harrastajista. Jäseniä on yli 280, joista yhteisöjäseniä runsaat neljäkymmentä.

Meriliiton toiminta on pitkään keskittynyt Suomen meriklusteriin eli merialojen yrityksiin ja yhteisöihin. Liitto tuo merellisenä yhteistyöfoorumina esiin merenkulun ja muiden merellisten toimintojen merkityksen maallemme tavoitteena merialojen kiinnostuksen, tietouden ja arvostuksen lisääminen. Vaikka yli 80-vuotias Meriliitto toimii aatteellisella pohjalla ja vapaaehtoisvoimin, se on hyvä linkki ja vaikutuskanava koko meriklusteriin, poliittisiin päättäjiin (erityisesti eduskunta), lehdistöön ja suureen yleisöön.

Siinä tarkoituksessa Meriliitto järjestää vuosittain lounaskokouksia, joissa on korkeatasoinen esitelmä ja keskustelua ajankohtaisesta aiheesta. Tutustumiskäyntejä tai retkiä mielenkiintoisiin merellisiin kohteisiin tehdään muutama vuodessa. Meriliitto on myös järjestänyt suuria laivamallinäyttelyitä. Vuonna 2002 Helsingin Jugendsalissa järjestettyyn näyttelyyn tutustui yli 23500 henkilöä. Viimeisin roro-alusten merkitystä Suomen merenkulussa esittänyt näyttely SeaTec 10-messuilla Helsingin Messukeskuksessa huhtikuussa 2010 saavutti hyvän menestyksen.

Meriliitto laatii kannanottoja alaltaan. Viimeksi liitto otti kantaa merimuseon sijoittamiseen. Vuodesta 1986 alkaen Meriliitto on jakanut ”Merenkulun maineteko” – kunniapalkintoa tunnustuksena merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi tehdyistä huomattavista saavutuksista. Tämä arvostettu palkinto on tähän mennessä myönnetty seitsemän kertaa.

Meneillään on myös Meriliiton toiminnan kehittäminen niin, että liitto voisi roimia yhdyssiteenä Suomen meriklusterissa ja laajentaa toimintaansa niillekin klusterin osa-alueille, jotka ovat tähän saakka olleet heikosti edustettuina. Ala tarvitsee yhteistoimintaa, jonka avulla yhteiset intressit voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää.