Liity jäseneksi

Oletko Sinä tai yhteisösi kiinnostunut toimimaan merellisen kulttuurin edistämiseksi ja mereen liittyvän monimuotoisen toiminnan hyväksi?

Onko Sinulla tai yhteisölläsi Meriliiton toimintaan liittyvää annettavaa muille merelliseen alaan liittyville kiinnostuneille henkilöille ja tahoille?

Onko Sinulla tai yhteisölläsi tarvetta saada äänesi kuulumaan yhteisissä merellisissä asioissa?

Meriliitto pyrkii toimimaan yhdyssiteenä Suomen meriklusterissa ja voi tarvittaessa edesauttaa myös niitä merelliseen toimintaan ja harrastustoimintaan liittyviä aloja, jotka tarvitsevat laajempaa tukea.

Merellinen ala tarvitsee yhteistoimintaa, jonka avulla yhteiset intressit voidaan nykyistä tehokkaammin hyödyntää.

Meriliiton jäsenkunta muodostuu pääasiassa merenkulun, varustamoiden, satamien, merenkulun palveluiden, laivanrakennuksen, meriteollisuuden ja meripuolustuksen edustajista sekä muista alan harrastajista. Jäseniä on noin 320, joista yhteisöjäseniä runsaat viisikymmentä.

Liiton jäseneksi voi päästä luonnollinen henkilö ja yhteisö, jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet suorittavat liitolle kultakin toimintavuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous vahvistaa. Vuoden 2018 jäsenmaksut ovat henkilöjäseneltä 35 € ja yhteisöjäseneltä 200 € (paitsi aatteellisilta yhdistyksiltä 100 €). Jäsenmaksuun sisältyy jäsenetuna sähköinen Navigator-lehden uutiskirje noin kerran kuukaudessa sekä paperinen englanninkielinen vuosikirja. Enintään 25-vuotiaille nuorisojäsenmaksu ilman Navigatorin vuosikertaa on 5 €. Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin liiton vuosittain järjestämiin tilaisuuksiin yleensä kuluitta. Useimmiten tilaisuudet ovat pääkaupunkiseudulla.

Jäseneksi voi hakea postittamalla tai lähettämällä sähköpostitse allaolevat tiedot:
Nimi: ………………………………………………………………..
Arvo tai ammatti: …………………………………………………
Lähiosoite: …………………………………………………………..
Postitoimipaikka: …………………………………………………
Puhelin: ……………………………………………………………..
Sähköpostiosoite: ……………………………………………..
Haen henkilöjäseneksi
Haen yhteisöjäseneksi
Haen nuorisojäseneksi (Syntymäaika ………………..)
Lyhyt kuvaus kiinnostuksestani merellisestä alasta, eli miksi haluan liittyä Meriliiton jäseneksi (vapaaehtoinen):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Jäseneksi hyväksymisestä ilmoitetaan kirjallisesti hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus kokoontuu vuosittain 6-8 kertaa.

Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry
c/o Jouni Vainio
Niittykummuntie 6 A 5
02200 ESPOO

Puhelin 044 023 2723 (vain arkisin 10.00 – 19.00), mieluiten tekstiviesti
email: meriliitto@gmail.com