Linkkejä

Viranomaisia
Helsingin komissio – HELCOM
Ilmatieteen laitos
IMO – International Maritime Organization
Itämeren valtioiden neuvosto
Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennevirasto (Meriosasto ent. Merenkulkulaitos)
Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (Merenkulku ent. Merenkulkulaitos)
Merivoimat
Opetushallitus
Rajavartiolaitos
Suomen ympäristökeskus

Elinkeinoelämän järjestöjä
Meriteollisuus ry
Satamaoperaattorit ry
Suomen Laivameklariliitto ry
Suomen satamaliitto ry
Suomen varustamot ry
Venealan keskusliitto Finnboat ry

Merialojen koulutusta Suomessa
Merenkulkualan ammatilliset oppilaitokset
Axxell Utbildning Ab
(Aboa Mare)
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Ålands Yrkesgymnasium
Merenkulkualan ammattikorkeakoulut
Högskolan på Åland
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KYAMK
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK
Yrkeshögskolan Novia (Aboa Mare)
Merenkulkualan turvallisuuskurssit ja muut lyhytkurssit sekä lisä- ja täydennyskoulutus
Aboa Mare
Kotka Maritime Centre
Meriturva – Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus
Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Ålands sjösäkerhetscentrum   

Yhdistyksiä
Helsingin Laivanpäällikköyhdistys ry
Maailman Luonnonsäätiö WWF
Merenkulun säätiö
Pohjoismainen navigointiyhdistys
Sail Training International
Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain Perinneyhdistys ry
Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry
Suomen Majakkaseura
Suomen Merihistoriallinen yhdistys ry
Suomen Meripelastusseura ry
Suomen Nuorisopurjehtijat ry
Suomen Navigaatioliitto
Suomen Partiolaiset ry
Suomen Perinnepurjelaivat ry
Suomen Purjehdus ja veneily
Suomen Purjelaivasäätiö
Suomen Urheilusukeltajain Liitto ry
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys ry

Merimuseoita
Forum Marinum
Kristiinankaupungin merimuseo
Loviisan merenkulkumuseo
Raahen museo
Rauman merimuseo
Savonlinnan maakuntamuseo
Suomen merimuseo
Uudenkaupungin museo
Vaasan merimuseo
Ålands Sjöfartsmuseum

Julkaisuja
Laiva
Logistiikkalehti
Navigator-lehti
Rannikonpuolustaja
Svensk Sjöfartstidning
Vapaavahti

Muita linkkejä
FCBS Forum
Baltic Sea regional portal
Itämeriportaali
Perinnelaivarekisteri
Puhdas Itämeri-hanke
Suurten purjelaivojen bibliografia
www.baltice.org
Valtioneuvoston Suomen Itämeren suojeluohjelma
Vesillä – elämää ja historiaa
WWF:n Itämeri-kampanja – Operaatio Merenneito
Väylien varrelta – Suomen historialliset merimerkit ja luotsipaikat
www.merihistoria.fi
Merenkulun kaavakokoelma kansipäällystölle