Harrastustoimintaa vesillä

kuvateksti

Maamme merellinen asema, pitkä rannikko ainutlaatuisine saaristoineen, mutta myös laaja sisävesistömme tarjoavat monia mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon. Merkittävimpinä voidaan mainita veneily, urheilusukellus, virkistyskalastus, meripelastus ja meripartio sekä näihin liittyvä koulutus-, varustelu- ja kilpailutoiminta. Puuttumatta mihinkään näistä erityisalueista, Meriliitto pitää tärkeänä korostaa myös näillä sektoreilla turvallisuutta, ympäristönsuojelua sekä korkeatasoista koulutusta ja kansalaiskasvatusta.

Suomen Purjehdus ja Veneily on suomalaisten pursiseurojen etujärjestö. Sen tehtävänä on huolehtia purjehdus- ja veneilyurheilun harjoittamis- ja kehittämisedellytyksistä Suomessa sekä osallistua niiden kehittämiseen kansainvälisissä järjestöissä. Puhtaasti merenkulun opiskelua harrastuksena palvelee Suomen Navigaatioliitto jäsenseuroineen. Niin veneenrakennus- kuin venevarustealaa valtakunnallisena keskusjärjestönä edustaa Venealan keskusliitto ry Finnboat.

Urheilusukellustoiminnan keskusjärjestönä toimii Sukeltajaliitto ry.

Vapaaehtoista meripelastustyötä koordinoi Suomen Meripelastusseura ry. Meripartiolaiset ovat organisoituneet paikallisiksi lippukunniksi, joiden valtakunnallisena keskusjärjestönä on Suomen Partiolaiset ry.

Meriliiton aloitteesta vuonna 1973 perustettu Suomen Purjelaivasäätiö (www.staf.fi) tekee vapaaehtoista nuorisotyötä merellä vastaten suomalaisesta sail training – toiminnasta. Toiminta purjealuksen miehistön jäsenenä kehittää sopeutuvaisuutta, ryhmätyökykyä ja toisten huomioonottamista sekä opettaa kantamaan vastuuta itsestä, muista ja yhteisöstä. Suomen Purjelaivasäätiö, Sail Training Association Finland edustaa maatamme myös kansainvälisessä Sail Training International ( STI ) – organisaatiossa.

Vesillä – Elämää ja historiaa (http://www.edu.fi/projektit/tammi/vesi/index.htm) on Opetushallituksen, Museoviraston ja Ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen edistämisprojektin Suomen Tammi + toteuttama sivusto. Näille sivuille on koottu kaikille opinhaluisille tietoa ja tarinoita erilaisista vesillä liikkumiseen liittyvistä asioista.