Merihistoria

Kuvateksti

Meriliitto pyrkii säilyttämään ja kehittämään Suomen merellistä kulttuuria. Merenkulun tulevaisuus perustuu pitkälti perinteiden luomaan pohjaan, jolta vuosisatojen kuluessa on syntynyt nykyinen osaamisemme ja tavoitteemme tulevaisuuden rakentamiseen.

Meriliitto on järjestänyt laivamallinäyttelyitä jo viisi kertaa. Niiden avulla on tuotu esille niin kauppalaivojen, sotalaivojen kuin muunmuassa jäänmurtajien kehitys sekä laivanrakennus Suomessa 1900-luvun alusta tähän päivään saakka. Kevään 2002 näyttelyssä merenkulkua esiteltiin lisäksi myös majakkamallien avulla. Samalla ovat tulleet esille myös maamme varustamot, telakat, merivoimat, satamat, merenkulkulaitos ja muut viranomaiset sekä järjestöt.

Lisäksi Meriliitolla on valmisteilla rekisteri Suomessa olevista laivapienoismalleista. Tähän mennessä on jo saatu yksityiskohtaiset tiedot yli tuhannesta mallista niiden omistajilta, mutta paljon vielä puuttuu ja työ jatkuu. Meriliitto ottaa mielellään vastaan tietoja rekisteristä vielä puuttuvista malleista.

Meriliitto on ottanut kantaa ajankohtaisiin merihistoriaan liittyviin kysymyksiin. Aikoinaan se oli ajamassa keskusmerimuseon perustamista Suomeen ja nytkin se on ilmaissut mielipiteensä merimuseokysymyksen järkeväksi ratkaisemiseksi. Kun Suomen Joutsenen tulevaisuus oli vaakalaudalla, Meriliitto oli vaatimassa sen säilyttämistä museolaivana Suomessa.

Merihistoriaan keskittyviä valtakunnallisia yhdistyksiä Suomessa ovat Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys. Lisäksi usean alueellisen merimuseon taustalla toimii paikallinen merihistoriallinen yhdistys. Suomessa toimivat muunmuassa seuraavat merihistoriaan ja merenkulkuun keskittyneet museot:

  • Suomen merimuseo: Suomen merimuseo on kansallinen merimuseo, jonka tehtävänä on Suomen merenkulun historian tallentaminen ja tiedon välittäminen. Merimuseo sijaitsee Kotkassa Merikeskus Vellamossa. www.nba.fi/fi/smm
  • Forum Marinum: Turussa Aurajoen rannalla toimiva laaja merenkulkuun keskittynyt museo (www.forum-marinum.fi)
  • Ålands sjöfartsmuseum: Suuri Ahvenanmaan merenkulun historiaan keskittyvä museo Maarianhaminassa http://www.sjofartsmuseum.aland.fi/sjomuseum
  • Kristiinankaupungin merimuseo: Paikallisen merenkulun museo Kauppatorin laidalla (http://edu.krs.fi/museo/suomi/merimuseo/merimuseo.html)
  • Loviisan merenkulkumuseo: Paikallisen merenkulun museo Laivasillan rannassa (www.loviisa.fi)
  • Raahen museo: Raahea ja sen merenkulkua esittelevä museo (www.raahe.fi)
  • Rauman merimuseo: Uusi erillainen merenkulkumuseo, jossa muun muassa navigointisimulaattori lasten ja nuorten käytettäväksi www.rmm.fi.
  • Savonlinnan maakuntamuseo: Savonlinnaa ja Saimaan laivaliikennettä esittelevä museo Riihisaaressa (www.savonlinna.fi/museo)
  • Uudenkaupungin museo: Museon yläkerta omistettu paikalliselle merenkululle (www.uusikaupunki.fi)
  • Vaasan merimuseo: Paikallisen merenkulun museo Palosaaressa (www.vaasa.fi)

Alan lehtiä on muunmuassa Suomen laivahistoriallisen yhdistyksen ”Laiva”-lehti. Suomen merimuseo ja Suomen merihistoriallinen yhdistys julkaisevat aikakauskirjaa ”Nautica Fennica”. Neliosainen tietokirjasarja ”Navis Fennica” antaa selkeän kuvan Suomen merihistoriasta.

Suomen perinnepurjelaivat ry on suomalaisten ja ahvenanmaalaisten perinnepurjelaivojen kattojärjestö.