Merenkulun mainetekopalkinto

Meriliiton hallituksessa syntyi 1980-luvun alussa ajatus ryhtyä jakamaan erityistä tunnustuspalkintoa merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi tehdyistä huomattavista saavutuksista. Näin syntyi ”Merenkulun maineteko – En bedrift inom sjöfarten”, jonka säännöt hyväksyttiin vuonna 1983. Niiden mukaan ”palkinnon tarkoituksena on Suomen merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi olla tunnustuksena Meriliiton sääntöjen mukaisesta merkittävästä toiminnasta”. Sen saaja voi olla yksityinen henkilö, henkilöryhmä, yhteisö, yritys tai laitos, erillinen tapahtuma tai hanke tai pysyvästi järjestäytynyt toiminta. Palkinto muodostuu kunniakirjasta ja siihen kiinnitetystä mitalista. Mitalin suunnittelusta ja valmistuksesta vastasi taiteilija Hannu Veijalainen (Oy Tillander Ab).

Palkinto jaettiin sen merkityksen ja tarkoituksen korostamiseksi ensi kerran Meriliiton täyttäessä 60 vuotta 1986. Ensimmäinen kunniapalkinto luovutettiin liiton juhlakokouksessa 15.5.1986 kahtena kappaleena ja sen saivat silloin Lontoon Greenwichissä kesällä 1985 pidetyn ”Sea Finland”-näyttelyn järjestäjät, Suomen merimuseo ja National Maritime Museum Greenwichissä.

Samassa tilaisuudessa luovutettiin mainetekopalkinto numero kaksi ruotsalaiselle pintapelastaja Sven Sellingille, joka toimi ansiokkaasti suomalaisalus Karelian haaksirikossa maaliskuussa 1986 laivan miehistön pelastamiseksi.

Kolmas mainetekopalkinto luovutettiin Meriliiton vuosikokouksen yhteydessä 11.4.1990 ms Cinderellalla merenkulkuneuvos Gunnar Eklundille hänen ansioistaan suomalaisen merenkulun edistämiseksi ja erityisesti siitä uraauurtavasta työstä, jonka hän oli tehnyt Itämeren autolauttaliikenteen alkuunsaattamiseksi ja kehittämiseksi.

Mainetekopalkinto nro 4 ojennettiin 7.11.1996 taiteilija Erkki Riimalalle hänen monivuotisesta työstään Suomen merenkulun tunnetuksi tekemiseksi ja erityisesti hänen toimittamansa ensimmäisen Suomen merenkulkua, laivanrakennusta, satamia ja muita merenkäytön osa-alueita käsittelevän laajan historiikin, neliosaisen Navis Fennican johdosta.

Mainetekopalkinnon nro 5 Meriliitto luovutti 23.2.1998 pääjohtaja Martin Saarikankaalle, sillä hän nosti aikanaan Suomen laivanrakennuksen uuteen kukoistukseen 1990-luvulla ja samalla toi näkyvänä hahmona esille laivanrakennuksen ja merenkulun tärkeyttä maallemme.

26.4.2004 John Nurmisen Säätiölle luovutettu mainetekopalkinto nro 6 on tunnustus säätiön tekemästä työstä Suomen merenkulun historian ja tämän päivän yleisen tuntemuksen lisäämiseksi.

Seitsemäs mainetekopalkinto myönnettiin 25.4.2006 ”Kuunari Helena Joutsenen jäljillä” -hankkeelle. Se on hienosta oivalluksesta ja useiden tahojen yhteistyöllä syntynyt hanke. Sen myötä Suomen merihistoriaa ja -perinnettä hyödyntäen on luotu erityisesti nuorille mahdollisuus perehtyä mereen ja merenkulkuun sekä kokea ainutkertaisia ja vaativia haasteita osallistumalla koululaiva Suomen Joutsenen jälkiä seuraaville valtameripurjehduksille kuunari Helenalla.

Nykyaikainen sähköinen ja painettu viestintä on mahdollistanut hankkeen tuomisen laajasti myös suuren yleisön tietoisuuteen kertomalla merestä, merenkulusta ja merellisestä nuorisotyöstä. Esikuvansa tavoin kuunari Helena on vienyt tietoa ja myönteistä kuvaa Suomesta vierailusatamiin ja -maihin.

Kunniapalkinto luovutettiin Turussa 9.5.2006 kuunari Helenan palatessa Joutsenen 5.matkan jäljiltä. Se jaettiin kahtena kappaleena, toinen säilytettäväksi fregatti Suomen Joutsenella ja toinen kuunari Helenalla.

Mainetekopalkinto nro 8 myönnettiin 22.5.2012 Merikeskus Forum Marinumille. Vuonna 1999 perustettu Forum Marinum on Turussa sijaitseva aktiivinen ja monipuolinen valtakunnallinen merenkulun ja merivoimien historian erikoismuseo ja toiminnallinen merikeskus. Se on sekä mielenkiintoinen vierailukohde että yleisötapahtumien pitopaikka. Museossa on vaihtuvia ja pysyviä näyttelyitä sekä mielenkiintoinen venekokoelma ja huomattava museoaluslaivasto.

Forum Marinum on perustamisestaan lähtien edistänyt merkittävästi suomalaisen merenkulun historian tutkimusta ja tuntemusta sekä välittänyt laajoissa näyttelyissä tietoa myös suurelle yleisölle suomalaisesta merenkulkuelinkeinosta.

Forum Marinum on siten toimintansa alusta asti toteuttanut erinomaisesti ”Merenkulun maineteko” -kunniapalkinnon tarkoitusta Suomen merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisäämiseksi.

Kunniapalkinto luovutettiin 22.5.2012 Turussa arvovaltaisten kutsuvieraiden läsnä ollessa. Sen ottivat vastaan Forum Marinumin hallituksen puheenjohtaja Maija Perho ja toimitusjohtaja Jaakko Tikka.

Mainetekopalkinto nro 9 myönnettiin 25.4.2016 Wärtsilä Oyj Abp:lle. Wärtsilä Oyj Abp on merkittävällä ja ainutkertaisella tavalla toiminut suomalaisen merenkäytön ja meriteollisuuden kehittäjänä ja tiennäyttäjänä. Lähtökohdiltaan monipuolisena kansallisena telakkayhtiönä ja toistatuhatta laivaa valmistaneena se on onnistunut nopeasti muuntumaan laaja-alaiseksi uusien teknologioiden globaaliksi hallitsijaksi ja tuottajaksi, samalla kuitenkin pitäen arvossa vahvan suomalaisen meriosaamisen juuria ja tulevaisuuteen tähtäävää, seuraavien sukupolvien arvostamaa kestävää kehitystä.

Toiminnallaan Wärtsilä Oyj Abp on kärkiyrityksenä vienyt suomalaista merellistä osaamista ja tutkimusta eteenpäin, kasvattanut suomalaisen merenkäytön tunnettuutta maailmanlaajuisesti ja on suoriutunut alati muuttuvan maailman merenkulun, offshore-toimintojen ja muiden merialojen haasteista pitäen liiketoimintansa jatkuvasti myös kannattavana.

»Merenkulun maineteko» -kunniapalkinnon tarkoituksena on Suomen merellisen kulttuurin yleisen tiedon ja arvostuksen lisääminen. Meriliiton hallitus on katsonut Wärtsilä Oyj Abp:n erinomaisesti toteuttaneen tätä tarkoitusperää ja on päättänyt myöntää Wärtsilä Oyj Abp:lle »Merenkulun maineteko» -kunniapalkinnon numero 9.

Kunniapalkinto luovutettiin arvovaltaisen ja runsaslukuisan kutsuvierasjoukon läsnä ollessa 25.4.2016 Meriliiton 90-vuotisjuhlaseminaarin yhteydessä Helsingin kaupungintalon juhlasalissa. Sen ottivat vastaan konsernijohtaja Jaakko Eskola ja viestintäjohtaja Atte Palomäki.