Trafikverket

Trafikverket är ett ämbetsverk inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som svarar för att servicenivån i trafiken på trafikleder som förvaltas av staten upprätthålls och utvecklas. Trafikverket bildades 1.1.2010 av Sjöfartsverkets farledsfunktioner, Banförvaltningscentralen och Vägförvaltningens centralförvaltning.

Ytterligare upplysningar: www.trafikverket.fi